Adresseendring skattetaten

Adresseendring til skatteetaten gjøres for å endre postadresse til offentlige etater. Flyttemelding1 sikrer at også alle organisasjoner hvor du er kunde og medlem også får beskjed om hvor posten skal sendes.

meld adresseendring

Adresseendring til skattetaten endrer post – men det er ikke en fullverdig flyttemelding..

Adresseendring til skattetaten bør gjøres når man ønsker å ha en annen postadresse enn der du er folkeregistrert. Det er ikke nok å bytte adresse hos skattetaten for å gjennomføre en fullverdig endring av adresse.

Du kan bruke våt skjema for å melde om endret adresse til alle de organisasjonene som kunne trengt din postadresse. Du registrerer deg gratis og velger enkelt mottakere av meldingen.

Så lenge de som sender deg post ikke har din rette adresse vil heller ikke forsendelser komme fram. Det er ikke nok å kun melde flytting i folkeregisteret eller posten. Unngå purringer, inkassoer og tapte forsendelser ved å huske å melde i fra om ny adresse til dine leverandører.

Flyttemelding til skattetaten kan gjøres på flere måter.

Du kan entent fylle ut adresseendring til skattetaten på deres hjemmesider, eller møte opp på ditt lokale skattekontor.

Husk at det er en forskjell på å melde om å endre adresse til skattetaten og folkeregisteret. Dersom du har byttet bosted er du er pliktig å sende adressendring til folkeregisteret. Vår tjeneste gir deg i tillegg ferdig utfylt skjema som kan leveres tl folkeregisteret