Omadressering av post

Hva betyr det å omadressere post?

Ved omadressering vil posten sendes til en annen valgt adresse i en begrenset tidsperiode. I en slik situasjon vil posten som er merket med din bostedsadresse bli videresendt til ny valgt adresse. Avsender vil ikke være kjent med din faktiske postadresse. Dersom du har endret adresse er det derfor viktig at du gjennomfører adresseendring for å gjøre endringen permanent.

Du kan enkelt bruke vår adresseendringstjeneste for å sende flyttemelding til firma som fremdeles sender post til din gamle adresse. Dette får du enkelt oversikt over ved å se hvilken adresse avsender har skrevet på konvolutten. 

Tjenesten er gratis og gjør at du kan gi beskjed til flere mottakere samtidig – kun ved hjelp av ett skjema.

Det kan bli dyrt å ikke melde i fra om endret adresse. Purregebyrer, inkassosalærer og feilforsendelser av pakker er typiske konsekvenser av å ikke gi beskjed til firma og organisasjoner hvor man er kunde/medlem.

Omadressering bestilles og håndteres av Posten Norge. Perioden er begrenset men du kan også søke om å utsette omadresseringsperioden ved å

kontakte posten

Vi har framforhandlet gode tilbud på vegne av deg som flytter fra flere leverandører av nødvendige produkter og tjenester.

Utforsk spesialavtaler