Adresseendring folkeregisteret

Få ferdig utfylt skjema tl folkeregisteret ved adressendring gjennom forbrukertjenesten Flyttemelding1

meld adresseendring

Folkeregisteret er ett av flere steder som trenger beskjed når du endrer adresse

Adresseendring til folkeregisteret skal gjøres når man flytter. Du er pliktig til å melde fra om ny adresse senest 8 dager etter at du har flyttet. Informasjonen brukes for å informere instutisjoner som banker, lånekassen, NAV, Skattetaten og forsvaret om din nye adresse. Disse institusjonene henter sine data fra Folkeregisteret.

Ved å gratis registrere adressendring gjennom flyttemelding1 vil du kun ved bruk av et skjema sende ut informasjon om din nye adresse til firma og organisasjoner hvor du er medlem eller kunde. Tjenesten genererer også ferdig utfylt dokument som enkelt kan leveres til folkeregisteret.

Regninger sendt til feil adresse, forsendelser som ikke kommer fram, gebyrer og inkassovarsler. Det er mange grunner til at det er viktig å sende ut melding om ny adresse. Flyttemelding1 er utviklet for å forenkle denne prosessen gjennom en gratis tjeneste der du enkelt kan melde i fra til de som trenger din nye boinformasjon.

Det finnes flere måter å melde adressendring til folkeregisteret. Ved fullføring av skjemautfyllingen hos oss vil du motta ferdig utfylt skjema som enkelt kan leveres enten via post eller ved oppmøte på ditt lokale skattekontor.

Det er også mulig å melde flytting på nett via Altinn

VI anbefaler alltid at man også melder adressendring til posten. Husk å skille mellom omadressering og adresseendring ettersom at omadressering kun vil være funksjonelt en periode.

Til posten