Vilkår

Flyttemelding1 er gitt tillatelse til å sende over informasjon om flytting og/eller forespørsel om opprettelse av kundeforhold på vegne av bruker.

Flyttemelding1 følger ikke opp måten disse meldingene behandles. Det er opp til hver enkel mottaker av meldingen å behandle den.

Flyttemelding1 forbeholder seg retten tl å ved jevne mellomrom kunne sende ut nyhetsbrev med tilbud fra flyttemelding1 sine samarbeidspartnere. Brukeren kan velge å melde seg av nyhetsbrevet.

Flyttemelding1 sender ikke flyttemelding til posten eller folkeregisteret.

Ansvar

Flyttemelding1 sitt ansvar for adressenedringstjenesten er begrenset til gjeldendene pris for tjenesten. Flyttemelding1 er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader og kostnader.